Siłowniki do bram - informacja producenta


 

- napęd do bram jest maszyną elektryczną (zasilaną napięciem 230V) wymagającą specjalistycznego montażu. Nieprofesjonalny montaż może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika napędu.

- gwarancji podlegają wyłącznie produkty zainstalowane przez autoryzowanego instalatora Beninca.

- autoryzowany instalator Beninca osoba przeszkolona przez Beninca Polonia posiadająca aktualny certyfikat z odbytego szkolenia.

- prosimy zwrócić uwagę czy karta gwarancyjna wypełniona jest poprawnie (wpisany indywidualny numer certyfikatu autoryzowanego instalatora Beninca oraz wszystkie pozostałe dane kupującego i sprzedawcy).

- chcesz sprawdzić autoryzowanego instalatora Beninca? Skontaktuj się z Beninca Polonia Sp. z o.o.

 

 

Warunkiem utrzymania 2 letniej gwarancji jest stosowanie się do zaleceń producenta i przestrzeganie warunków zawartych w karcie gwarancyjnej.

 Beninca Polonia

+48 22 723 90 99

+48 22 723 91 01